Senaste nytt

Kort om Begripsam

Vi arbetar med att göra samhället mer tillgängligt. Framför allt arbetar vi med tillgänglighet för personer med kognitiva svårigheter. Vi genomför användartester, håller seminarier och föreläsningar samt leder workshops.

Användartester och användarmedverkan

Vi arbetar på flera sätt med användartester. Vi har nära arbete med föreningen Begripsam vars medlemmar är så kallade ”extreme users”, med expertkunskaper gällande tillgänglighet och användbarhet.

Föreläsningar och utbildningar

Begripsams mötandebildning är riktad till verksamheter som har mycket kontakt med människor, till exempel museer. Vi utgår från mänskliga möten där människorna som guiderna ska möta har olika funktionsnedsättningar.