Om Begripsam

Vi arbetar med att göra samhället mer tillgängligt. Framför allt arbetar vi med tillgänglighet för personer med kognitiva svårigheter. Vi forskar, utvecklar, gör användningstester, håller seminarier, föreläsningar, utbildningar samt leder workshops. Vi är också aktiva inom både svenskt och europeiskt standardiseringsarbete.

Vi är både en förening och ett bolag.

Anmäl dig till vår testpanel!

Vi söker personer med olika funktionsnedsättningar som vill vara med i vår testpanel. Tester sker på olika sätt: via telefonintervju, via webben eller på plats i en testlokal.

Aktuella projekt

Vi jobbar i flera spännande projekt tillsammans med bland andra Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Tekniska museet och intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning (FUB).