Har du förlorat din Aktivitetsersättning?

Begripsam söker dig som har förlorat din aktivitetsersättning. Vi vill veta lite om hur det gick till, hur din situation ser ut idag och vad du tror om framtiden. Vi gör den här undersökningen för att vi vill belysa vad som händer med de personer som förlorar sin ersättning.

Vi samarbetar med en journaliststudent och vi kommer att försöka få detta material publicerat i media. Vi har hört från flera håll att personer berättar att de har blivit av med sin Aktivitetsersättning och nu lever på försörjningsstöd.

Länk till enkäten, öppnas i ny flik