Aktuellt

Skärmdump av program All digital week på Bollnäs bibliotek. Illustration

Bollnäs bibliotek satsar på ökad digital delaktighet och vi är med!

Den 25-31 mars arrangerar Bollnäs bibliotek  ALL DIGITAL Week - en årlig europeisk kampanjvecka som handlar om att ge personer möjligheter att öka sina digitala kunskaper.  Torsdagen den 28 mars är vi på plats. Stefan kommer att hålla en föreläsning om "Digitaliseringens utkanter" klockan 13.15. Från...

0
En hand som gör tummen upp. Illustration.

Arvsfonden beviljar föreningen Begripsam stöd för projektet DigiKog – Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster!

Arvsfonden har beslutat att bevilja Föreningen Begripsams ansökan om stöd för att genomföra projektet "DigiKog - Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster”.    Projektet ska utveckla metoder för implementering av ISO-standarden DIS 21801 ”General Guidelines on Cognitive Accessibility”, en standard om kognitiv tillgänglighet. Utvecklingsarbetet utgår bland annat...

0
En ung kvinna håller i lapp där det står "Inkludering". Foto

Rapport klar för undersökningen ”Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa”

Tillsammans med HSO Skåne har vi genomfört en enkät bland skåningarna för att ta reda på mer om hur de använder och uppfattar e-hälsotjänster. Nu är rapporten publicerad! Detta är huvudrapporten för undersökningen "Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa”. Undersökningen har genomförts av HSO Skåne (Handikapporganisationernas samarbetsorgan)...

0
Flera bussar i rad, bild av busstak, tagen ovanifrån.

Undersökning om tillgänglighet i kollektivtrafiken

Vi har fått i uppdrag av myndigheten Trafikanalys att göra en rapport om hur personer med funktionsnedsättning upplever kollektivtrafiken. Vi har gjort workshops och intervjuer. Nu öppnar vi en enkät för att få in ytterligare material. Har du möjlighet att sprida länken i dina nätverk? Tyvärr...

0
Publik från seminariet den 19 september. Foto

Några nya uppdrag som startar 2019

Vi startar 2019 med några nya uppdrag.  Malmö stad - flera olika projekt Vi kommer att genomföra fysisk inventering av samtliga bibliotek i Malmö stad. Dessutom kommer vi att granska bibliotekens kommunikation, både den digitala och analoga. För det har vi anlitat Lena Furberg från Funkify. Vi kommer...

0
Panlen från seminariet den 19 september. Ola Linder, Ilias Bennani och Mia Ahlgren. Foto

Nu kan du se film från seminarierna från den 19 september – vems ansvar är webbtillgängligheten?

Film från seminarerna den 19 september Den 19 september genomförde vi två seminarier tillsammans  med projektet "Lagen som verktyg". Seminarierna presenterade resultaten från två undersökningar om hur Sveriges kommuner arbetar för att förbättra tillgängligheten på nätet. Det första seminariet handlade om webbtillgänglighetsdirektivets krav ur ett juridiskt perspektiv. Under...

0