Aktuellt

Granskningen av Aktivitetsersättningen publicerad

För en tid sedan hjälpte vi en journaliststudent att komma i kontakt med personer som mist sin aktivitetsersättning. Nu är det arbetet publicerat. Det blev totalt fem olika artiklar som visar hur personer faller mellan stolarna när myndigheter har olika syn på vad som är...

0

Spännande kulturprojekt till hösten

Vi är glada att kunna vara med i flera olika projekt inom kulturområdet i höst. TK-appen Kulturens bildningsverksamhet har fått medel för att utveckla en app för tillgängliga event. Projektet kallas TK-appen och finansieras av Arvsfonden och kommer att pågå i tre år. Kort om projektet, länk till...

0
Illustration av figurer i olika färger på rad. Ett förstoringsglas över tre av figurerna.

Forskningsprojekt om tillgänglig utformning av e-hälsotjänster

Tillsammans med Centrum för klinisk forskning Dalarna, CKF, har vi fått ett forskningsanslag från Forte om 4,5 miljoner. Projektet kommer att handla om e-hälsotjänster i primärvården. Forskningsprojektet kommer att starta innan sommaren och pågå i 3 år. Projektet ska genomföras i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan,...

0
En hand som gör tummen upp. Illustration.

Arvsfonden beviljar föreningen Begripsam stöd för projektet DigiKog – Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster!

Arvsfonden har beslutat att bevilja Föreningen Begripsams ansökan om stöd för att genomföra projektet "DigiKog - Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster”.    Projektet ska utveckla metoder för implementering av ISO-standarden DIS 21801 ”General Guidelines on Cognitive Accessibility”, en standard om kognitiv tillgänglighet. Utvecklingsarbetet utgår bland annat...

0
En ung kvinna håller i lapp där det står "Inkludering". Foto

Rapport klar för undersökningen ”Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa”

Tillsammans med HSO Skåne har vi genomfört en enkät bland skåningarna för att ta reda på mer om hur de använder och uppfattar e-hälsotjänster. Nu är rapporten publicerad! Detta är huvudrapporten för undersökningen "Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa”. Undersökningen har genomförts av HSO Skåne (Handikapporganisationernas samarbetsorgan)...

0