Aktuellt

Illustration av figurer i olika färger på rad. Ett förstoringsglas över tre av figurerna.

Forskningsprojekt om tillgänglig utformning av e-hälsotjänster

Tillsammans med Centrum för klinisk forskning Dalarna, CKF, har vi fått ett forskningsanslag från Forte om 4,5 miljoner. Projektet kommer att handla om e-hälsotjänster i primärvården. Forskningsprojektet kommer att starta innan sommaren och pågå i 3 år. Projektet ska genomföras i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan,...

0
Illustration av dator, padda, telefon, jordglob och doktorshatt.

Doktorandtjänst vid Begripsam AB

Begripsam AB utlyser doktorandtjänst i forskningsprojektet ”Tillgänglig digital design av e-Hälsotjänster”. Doktorandtjänsten innebär anställning vid Begripsam och doktorandregistrering vid antingen Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm eller Högskolan Dalarna i Falun. Sista ansökningsdag: 2019-04-28 Arbetsbeskrivning Projekttitel:  Tillgänglig digital design av e-hälsotjänster Sammanfattning av projektet Att möjliggöra digital inkludering och minska...

0
En hand som gör tummen upp. Illustration.

Arvsfonden beviljar föreningen Begripsam stöd för projektet DigiKog – Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster!

Arvsfonden har beslutat att bevilja Föreningen Begripsams ansökan om stöd för att genomföra projektet "DigiKog - Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster”.    Projektet ska utveckla metoder för implementering av ISO-standarden DIS 21801 ”General Guidelines on Cognitive Accessibility”, en standard om kognitiv tillgänglighet. Utvecklingsarbetet utgår bland annat...

0
En ung kvinna håller i lapp där det står "Inkludering". Foto

Rapport klar för undersökningen ”Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa”

Tillsammans med HSO Skåne har vi genomfört en enkät bland skåningarna för att ta reda på mer om hur de använder och uppfattar e-hälsotjänster. Nu är rapporten publicerad! Detta är huvudrapporten för undersökningen "Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa”. Undersökningen har genomförts av HSO Skåne (Handikapporganisationernas samarbetsorgan)...

0
Flera bussar i rad, bild av busstak, tagen ovanifrån.

Undersökning om tillgänglighet i kollektivtrafiken

Vi har fått i uppdrag av myndigheten Trafikanalys att göra en rapport om hur personer med funktionsnedsättning upplever kollektivtrafiken. Vi har gjort workshops och intervjuer. Nu öppnar vi en enkät för att få in ytterligare material. Har du möjlighet att sprida länken i dina nätverk? Tyvärr...

0
Publik från seminariet den 19 september. Foto

Några nya uppdrag som startar 2019

Vi startar 2019 med några nya uppdrag.  Malmö stad - flera olika projekt Vi kommer att genomföra fysisk inventering av samtliga bibliotek i Malmö stad. Dessutom kommer vi att granska bibliotekens kommunikation, både den digitala och analoga. För det har vi anlitat Lena Furberg från Funkify. Vi kommer...

0