Aktuellt

En ung kvinna håller i lapp där det står "Inkludering". Foto

Rapport klar för undersökningen “Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa”

Tillsammans med HSO Skåne har vi genomfört en enkät bland skåningarna för att ta reda på mer om hur de använder och uppfattar e-hälsotjänster. Nu är rapporten publicerad! Detta är huvudrapporten för undersökningen "Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa”. Undersökningen har genomförts av HSO Skåne (Handikapporganisationernas samarbetsorgan)...

0
Flera bussar i rad, bild av busstak, tagen ovanifrån.

Undersökning om tillgänglighet i kollektivtrafiken

Vi har fått i uppdrag av myndigheten Trafikanalys att göra en rapport om hur personer med funktionsnedsättning upplever kollektivtrafiken. Vi har gjort workshops och intervjuer. Nu öppnar vi en enkät för att få in ytterligare material. Har du möjlighet att sprida länken i dina nätverk? Tyvärr...

0
Publik från seminariet den 19 september. Foto

Några nya uppdrag som startar 2019

Vi startar 2019 med några nya uppdrag.  Malmö stad - flera olika projekt Vi kommer att genomföra fysisk inventering av samtliga bibliotek i Malmö stad. Dessutom kommer vi att granska bibliotekens kommunikation, både den digitala och analoga. För det har vi anlitat Lena Furberg från Funkify. Vi kommer...

0
Anteckningsblock och en smart penna. Foto

Utbildning smartare möten och handläggning genom digitalisering

Det finns flera skäl till varför socialt arbete och arbete med att hjälpa människor ur svåra situationer kan vinna på att digitaliseras. Med att digitaliseras menar vi inte att digitala processer och apparater ska ta över. Vi menar att det arbete som utförs människor emellan...

0
Panlen från seminariet den 19 september. Ola Linder, Ilias Bennani och Mia Ahlgren. Foto

Nu kan du se film från seminarierna från den 19 september – vems ansvar är webbtillgängligheten?

Film från seminarerna den 19 september Den 19 september genomförde vi två seminarier tillsammans  med projektet "Lagen som verktyg". Seminarierna presenterade resultaten från två undersökningar om hur Sveriges kommuner arbetar för att förbättra tillgängligheten på nätet. Det första seminariet handlade om webbtillgänglighetsdirektivets krav ur ett juridiskt perspektiv. Under...

0
Bild av omslaget på boken "Ett smartare samhälle?"

Stefan medverkar i en ny bok om digitalisering

Linköpings universitet har givit ut antologin ”Ett smartare samhälle?” som handlar om vår tids digitalisering, sett ur ett brett samhällsperspektiv. De deltagande forskarna visar hur många olika världar förändras av digitaliseringen – också våra personliga och privata världar. Stefan är en av forskarna som deltar....

0