Aktuellt

Begripsam firar ett år! En rollup med Begripsams logga samt några ballonger vid sidan.

Premiär för vårt nyhetsbrev – Begripligheter

I nyhetsbreven kommer du att kunna läsa om våra aktuella projekt, uppdrag och en hel del annat som händer hos oss. Begripligheter kommer att ges ut 4 - 6 gånger per år. Begripligheter - premiärnummer, länk till annan webbplats öppnas i nytt fönster Börja prenumerera på Begripligheter Prenumerera...

0
Andel i procent, personer med olika diagnoser som inte tycker att internet är svårt. Personer med språkstörning, afasi, dyskalkyli och utvecklingsstörning hör till de grupper som tycker att internet är svårast.

Svenskarna med funktionsnedsättning och internet

Vår undersökning av hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet och om de upplever svårigheter är nu klar. När Statistiska Centralbyrån undersökt detta kommer de fram till att 80 procent av alla med funktionsnedsättning inte tycker att internet är svårt. Vår undersökning ger en mer nyanserad...

0
Prioriteringsövning i Begripsam. Deltagare läser olika förslag på post-itlappar. Foto

DataSmart, ett tillgängligt enkätverktyg

Tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och med finansiering av Vinnova ska vi utveckla ett tillgängligt enkätverktyg. Det övergripande syftet med ett smart och tillgängligt enkätverktyg är att öka möjligheter för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga och inkluderade i samhället. DataSmart, länk till annan sida ...

0
Deltagare i kursen Anpassad IT som sitter framför datorn.

Digi-Jag, en digital plattform för personer med utvecklingsstörning

Syftet är att personer med måttlig utvecklingsstörning ska kunna vara digitala medborgare genom hela livet. Begripsam kommer att ansvara för produktion av digitala gränssnitt samt delta i utformningen av deltagarinflytande i designprocessen. Mora folkhögskola rekryterar deltagare och håller i kursen. Den tekniska utvecklingen står Axesslab för. Projektägare...

0