Internet

Portträttbild av Stefan Johansson. Foto: Mia Larsdotter

Stefan Johanssons avhandling är klar – disputation den 22 november

Disputation äger rum på Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm Tid: 22 november, klockan 13.00 Plats: KTH, Kollegiesalen, Brinellvägen 8 Du behöver inte anmäla dig, men det är begränsat antal platser. Efter disputation och avvaktan på betygsnämndens beslut serveras snittar, meddela om du har särskilda behov när det gäller...

0
En ung kvinna håller i lapp där det står "Inkludering". Foto

Rapport klar för undersökningen ”Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa”

Tillsammans med HSO Skåne har vi genomfört en enkät bland skåningarna för att ta reda på mer om hur de använder och uppfattar e-hälsotjänster. Nu är rapporten publicerad! Detta är huvudrapporten för undersökningen "Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa”. Undersökningen har genomförts av HSO Skåne (Handikapporganisationernas samarbetsorgan)...

0
Viktor, Inger, Annika och Simon har grupparbete.

”Personer med funktionsnedsättning” är inte en homogen grupp

När vi analyserar vårt material framstår det tydligt att när vi diskuterar Informations- och kommunikationsteknologi så uppstår stora problem om personer med olika diagnoser, nedsättningar och svårigheter klumpas ihop och redovisas som en grupp i ett statistiskt material. Det som då redovisas blir ett genomsnitt...

0