Internet

Panelen på frukostseminariet den 22 mars. Peder från föreningen Begripsam, Caroline från Konsumentverket, Charlotte och Peter från PTS samt Stefan och Kerstin från Begripsam AB

Frukostseminarium den 22 mars

Stort tack till dig som var med på vårt frukostseminarium den 22 mars! Vi känner oss väldigt glada att så många var här och tog del av vår rapport. Stort tack till Post- och telestyrelsen och Konsumentverket som också kunde vara med. Inom kort kommer vi att...

0
Viktor, Inger, Annika och Simon har grupparbete.

”Personer med funktionsnedsättning” är inte en homogen grupp

När vi analyserar vårt material framstår det tydligt att när vi diskuterar Informations- och kommunikationsteknologi så uppstår stora problem om personer med olika diagnoser, nedsättningar och svårigheter klumpas ihop och redovisas som en grupp i ett statistiskt material. Det som då redovisas blir ett genomsnitt...

0
Mobiltelefon med bankid på skärmen.

Många med funktionsnedsättning saknar digital legitimation

170 personer motsvarande 22 % av personerna med funktionsnedsättning tycks inte kunna identifiera sig digitalt. De har ingen e-legitimation och inget mobilt bankID. Att inte kunna identifiera sig på nätet förhindrar eller försvårar användandet av avancerade funktioner och tjänster kopplade till den egna personen. Vad kännetecknar...

0