Internet

Viktor, Inger, Annika och Simon har grupparbete.

”Personer med funktionsnedsättning” är inte en homogen grupp

När vi analyserar vårt material framstår det tydligt att när vi diskuterar Informations- och kommunikationsteknologi så uppstår stora problem om personer med olika diagnoser, nedsättningar och svårigheter klumpas ihop och redovisas som en grupp i ett statistiskt material. Det som då redovisas blir ett genomsnitt...

0
Mobiltelefon med bankid på skärmen.

Många med funktionsnedsättning saknar digital legitimation

170 personer motsvarande 22 % av personerna med funktionsnedsättning tycks inte kunna identifiera sig digitalt. De har ingen e-legitimation och inget mobilt bankID. Att inte kunna identifiera sig på nätet förhindrar eller försvårar användandet av avancerade funktioner och tjänster kopplade till den egna personen. Vad kännetecknar...

0