Internet

Många med funktionsnedsättning saknar digital legitimation

170 personer motsvarande 22 % av personerna med funktionsnedsättning tycks inte kunna identifiera sig digitalt. De har ingen e-legitimation och inget mobilt bankID. Att inte kunna identifiera sig på nätet förhindrar eller försvårar användandet av avancerade funktioner och tjänster kopplade till den egna personen. Vad kännetecknar...

0