Föreningen Begripsam

Föreningen Begripsam bildades i maj 2016, i samband med projektet Begripsam var slut.

Deltagarna från projektet är numera medlemmar i föreningen. Efter att projektet tog slut har föreningen med egna medel och med stöd från Post- och Telestyrelsen och SKA-rådet fortsatt arbete med bland annat en ny standard för kognitiv tillgänglighet. I övrig finansieras verksamheten med workshops och tester för kunder och organisationer i samband med medlemsträffaran fyra gånger per år. Från 2016 och framåt har vi bland annat arbetat med Skatteverket, Försäkringskassan, Myndigheten för tillgängliga medier och flera projekt från Post- och telestyrelsens innovationstävling ”Arbetsmarknad för alla”, till exempel Funkify, Iris Hadar och Firstvet.

Vi har utvecklat metoder för att även personer som vanligtvis har svårt att vara  delaktiga ska kunna vara det. Framför allt arbetar vi intermediatorer och intermedierande teknik. På det sättet kan vi ge ett mänskligt och/eller tekniskt stöd till de individer som behöver det.

Styrelse 2017 – 2018

Joakim Uppsäll-Sjögren, ordförande
Simon Sjöholm, kassör
Frida Lundin. vice kassör
Peder Johansson
Hans Hammarlund
Anita Hildén

Föreningens organisationsnummer är 802502–5373.

Kontakt

Du når föreningen på foreningen@begripsam.se

Bakgrund

Projektet Begripsam var ett treårigt projekt finansierat av Arvsfonden. och drevs  av Dyslexiförbundet, Riksförbundet FUB samt Autism- och Aspergerförbundet.

Under projekttiden arbetade deltagarna bland annat med att ta fram en ny standard för kognitiv tillgänglighet. Det arbetet fortsätter både föreningen och Begripsam AB med.

På webbplatsen Fungerande medier kan du läsa mer om projektet, länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster