Föreningen Begripsam

Föreningen Begripsam bildades i maj 2016, i samband med projektet Begripsam var slut.

Deltagarna från projektet är numera medlemmar i föreningen. Efter att projektet tog slut har föreningen med egna medel och med stöd från Post- och Telestyrelsen och SKA-rådet fortsatt arbete med bland annat en ny standard för kognitiv tillgänglighet. I övrig finansieras verksamheten med workshops för kunder och organisationer i samband med medlemsträffarna fyra gånger per år. Från 2016 och framåt har vi bland annat arbetat med Skatteverket, Försäkringskassan, Myndigheten för tillgängliga medier och flera projekt från Post- och telestyrelsens innovationstävling ”Arbetsmarknad för alla” .

Vi har utvecklat metoder för att även personer som vanligtvis har svårt att vara  delaktiga ska kunna vara det. Framför allt arbetar vi intermediatorer och intermedierande teknik. På det sättet kan vi ge ett mänskligt och/eller tekniskt stöd till de individer som behöver det.

Nyhet 2019-02-13

Arvsfonden beviljar föreningen Begripsam stöd för projektet DigiKog – Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster!

Arvsfonden har beslutat att bevilja Föreningen Begripsams ansökan om stöd för att genomföra projektet ”DigiKog – Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster”. 
 
Projektet ska utveckla metoder för implementering av ISO-standarden DIS 21801 ”General Guidelines on Cognitive Accessibility”, en standard om kognitiv tillgänglighet. Utvecklingsarbetet utgår bland annat från Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, universell utformning och etablerade principer för tillgänglighet. 

Öka kännedom om standarden

En viktig del i projektet är att öka kännedomen om standarden bland personer med funktionsnedsättning samt hos ideella, offentliga och kommersiella aktörer, såväl i egenskap av beställare som av leverantörer av varor och tjänster. Tillsammans med dessa parter ska verktyg för användning av standarden tas fram genom att digitala produkter och tjänster testas och kravställningar utformas. Arbetet sker bland annat genom utbildningar och workshoppar och presenteras i illustrerade handledningar och filmer. 

Allt material som tas fram kommer att vara gratis

Standarden översätts till svenska och material om standarden, hur den kan tolkas, testas och tillämpas görs fritt tillgänglig för alla. Allt material kommer att finnas på föreningen Begripsams webbplats och är gratis för alla att använda. Genom det gemensamma arbetet med olika nyckelaktörer ska kunskaperna ökas, metoder tillhandahållas och standarden göras mer känd, accepterad och använd. Projektet lever vidare och sprids via föreningens och samverkansparternas verksamheter.
Den som önskar utbildning och stöd i att använda av standarden kommer även att kunna köpa dessa tjänster av Begripsam AB.

För mer information om DigiKog

Kontakta projektledaren Kerstin Ivarson Ahlstrand
E-post: kerstin.ahlstrand@begripsam.se
Telefon: 
073-230 00 81

Styrelse 2019

Joakim Uppsäll-Sjögren, ordförande
Simon Sjöholm, kassör
Peder Johansson
Hussein Mohammed Ali
Viktor Lundqvist

Föreningens organisationsnummer är 802502–5373.

Kontakt

Du når föreningen på foreningen@begripsam.se

Bakgrund

Projektet Begripsam var ett treårigt projekt finansierat av Arvsfonden. och drevs  av Dyslexiförbundet, Riksförbundet FUB samt Autism- och Aspergerförbundet. Under projekttiden arbetade deltagarna bland annat med att ta fram en ny standard för kognitiv tillgänglighet. Det arbetet fortsätter både föreningen och Begripsam AB med.

På webbplatsen Fungerande medier kan du läsa mer om projektet, länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster