Sveriges television

DigiKog samarbetar med Sveriges television med stöd för dels begripliga instruktionstexter och dels en ny funktion i SVT Play, ur ett kognitivt tillgängligt perspektiv.

 

Kammarkollegiet

DigiKog samarbetar med Kammarkollegiet, HiQ och Arvsfonden, som stöd i deras arbete att ta fram en ny och ännu mer kognitivt tillgänglig webbplats, www.arvsfonden.se.

 

Konsumentverket

DigiKog samarbetar med Konsumentverket om en ny design av tjänsten www.hallakonsument.se.
Vi bidrar med kunskap om kognitiv tillgänglighet samt utvärderar tjänsten.

Skatteverket och Försäkringskassan

DigiKog samarbetar med Skatteverket och Försäkringskassan. Under ett antal workshops vill vi bidra till att öka myndigheternas kunskap om kognitiv tillgänglighet. Vi arbetar med kraven från standarden ISO 21801-1: Cognitive Accessibility – Part 1: General Guidelines och tar fram goda exempel på hur kraven kan uppfyllas.

Funktionsrätt Göteborgs projekt Tyck till

DigiKog samarbetar med Funktionsrätt Göteborgs projekt Tyck till.
Tyck till utvecklar tjänsten www.synpunkta.nu. Vi har utvärderat tjänsten ur ett kognitivt perspektiv  samt undersökt hur den uppfyller relevanta krav ur standarden ISO 21801-1: Cognitive Accessibility – Part 1: General Guidelines.

Biancafilm

DigiKog samarbetar med Biancafilm för att öka kunskapen om att göra film och så småningom kunna illustrera samtliga 56 krav i standarden ISO 21801-1 i korta filmer.

 

Information om DigiKog

Kontakta projektledaren Kerstin Ivarson Ahlstrand
E-post: kerstin.ahlstrand@begripsam.se
Telefon: 
073-230 00 81

Arvsfondens logotyp