Hearing på biblioteken vid Lunds universitet, den 1 oktober, LUX

I vårt uppdrag för Statens kulturråd kommer vi att hålla en hearing vid Biblioteken vid Lunds universitet, HT-biblioteken/LUX, den 1 oktober.

Adressen är: Helgonavägen 3, Lund. Hörslinga och mikrofonsystem finns i lokalen.

13:00 – 14:00 Rapport från digitaliseringens utkanter

Inkluderande och exkluderande krafter i det digitala samhället. Föreläsning av  Stefan Johansson, VD på Begripsam AB samt doktorand på Kungliga tekniska Högskolan, KTH.

14:15 – 15:45 Workshop / seminarium om tillgänglighet och användbarhet på biblioteket

Workshopen riktar sig till studenter (framtida, nuvarande och tidigare), bibliotekarier samt du som allmänt intresserad.

Hur fungerar universitetsbiblioteken för personer med kognitiva svårigheter?

Till denna workshop vill vi att alla tar med sig sina goda och kanske även mindre lyckade erfarenheter på hur det kan vara att besöka/använda sig av biblioteket och dess lokaler.

Vi vill också gärna ta del av dina idéer om vad som skulle kunna göras för att underlätta ett biblioteksbesök.

Deltagandet är kostnadsfritt, vi bjuder på enklare fika.

Kontakt

Kontakta bibliotekarie Mikael Borg om du vill veta mer om lokalen, mikael.borg@htbibl.lu.se

Om du vill veta mer om workshopen, kontakta Mia Larsdotter, mia.larsdotter@begripsam.com

Anmälan

Anmäl dig senaste den 25 september till info@begripsam.se.