Internet

Vår undersökning av hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet och om de upplever svårigheter är nu klar.

När Statistiska Centralbyrån undersökt detta kommer de fram till att 80 procent av alla med funktionsnedsättning inte tycker att internet är svårt. Vår undersökning ger en mer nyanserad bild.

Vi har fått in svar från nästan 800 personer med olika diagnoser, funktionsnedsättningar och svårigheter. I vår rapport kan vi bryta ner vårt resultat på ett 30-tal olika grupper och på ett antal bakgrundsfaktorer, som ålder, utbildning, sysselsättning och liknande.

Det har resulterat i en huvudrapport och ett stort antal delrapporter.