Internet – Svenskarna med funktionsnedsättning och internet

Statistiska centralbyrån undersöker regelbundet hur svenska folket använder internet. SCB:s undersökningar visar att cirka 80 procent av alla med funktionsnedsättning inte tycker att internet är svårt. Vi vet att SCB inte når fram med sin undersökning till alla människor, och vill därför genom våra kanaler och med våra metoder fråga personer med funktionsnedsättning direkt. År 2017 gjorde vi vår första jämförande undersökning, och vi såg då en mer nyanserad bild.

Med start sommaren 2019 gör vi nu om undersökningen. Och även om vi inte är helt klara kan vi redan se att det finns stora klyftor mellan inställning till och användning av internet hos befolkningen i allmänhet och personer med funktionsnedsättning.

Vi har i år fått in svar från drygt 1 500 personer med olika diagnoser, funktionsnedsättningar och svårigheter.

Vi jobbar nu med att sammanställa alla svar och presenterar resultatet i sin helhet i maj-juni 2020.

Post- och telestyrelsen (PTS) finansierar undersökningen, som heter “Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”.

Mer information om tidigare undersökning år 2017 

Statistikwebbplats

På uppdrag av Post- och telestyrelsen, PTS, har vi har utvecklat en statistikwebbplats. Dels för att tillhandahålla undersökningens stora mängd data på ett så tillgängligt sätt som möjligt dels för att göra det lättare att filtrera och kombinera data för att få ut resultat inom specifika områden.

Vi publicerar även en dokumentationsrapport som beskriver utvecklingsarbetet, målbilden, koncept, design, krav och konstruktionslösningar.

Statistikwebbplats, “Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik

Dokumentation av utvecklingen av en tillgänglig statistikwebbplats för undersökningens data, pdf, öppnas i ny flik