Internet

Vår undersökning av hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet och om de upplever svårigheter är nu klar.

När Statistiska Centralbyrån undersökt detta kommer de fram till att 80 procent av alla med funktionsnedsättning inte tycker att internet är svårt. Vår undersökning ger en mer nyanserad bild.

Vi har fått in svar från nästan 800 personer med olika diagnoser, funktionsnedsättningar och svårigheter. I vår rapport kan vi bryta ner vårt resultat på ett 30-tal olika grupper och på ett antal bakgrundsfaktorer, som ålder, utbildning, sysselsättning och liknande.

Det har resulterat i en huvudrapport och ett stort antal delrapporter. Du hittar samtliga på sidan”Rapporter”.

Statistikwebbplats

På uppdrag av Post- och telestyrelsen, PTS, har vi har utvecklat en webbplats, dels för att tillhandahålla undersökningens stora mängd data på ett så tillgängligt sätt som möjligt dels för att göra det lättare att filtrera och kombinera data för att få ut resultat inom specifika områden.

Vi publicerar även en dokumentationsrapport som beskriver utvecklingsarbetet, målbilden, koncept, design, krav och konstruktionslösningar.

Statistikwebbplats, ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik

Dokumentation av utvecklingen av en tillgänglig statistikwebbplats för undersökningens data, pdf, öppnas i ny flik