Hur hanterar vi data för undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning?

Med den här undersökningen vill vi presentera statistik över hur personer med funktionsnedsättning använder internet. Vi vill kunna göra jämförelser med hela befolkningen men också jämförelser mellan olika typer av funktionsnedsättningar.

Vi gjorde en liknande undersökning 2017. Det gör att vi också kan mäta förändringar över tid. Undersökningen 2017 resulterade i ett stort antal rapporter. Vi har också publicerat data på en webbsida.

När vi gjorde undersökningen 2017 fick vi in nära 800 svar. Det är vad vi vet den största undersökningen av detta slag i hela världen. Ändå räckte det inte till. För flera grupper fick vi in så få svar att vi inte kunde sammanställa en rapport. För 2019 är målet att vi ska få in minst 100 svar från varje av de över 30 grupper som vi ställer frågor om.

Delta tipsa andra och sprid undersökningen

Det är därför det är så viktigt att du deltar i undersökningen. Tipsa gärna andra om att också delta. Skicka gärna länken vidare: https://www.surveygizmo.com/s3/4976865/SMFOI-19.

Personer som har svårt att svara på enkäter online kan beställa en pappersenkät eller en telefonintervju.

Vi åker också ut och besöker föreningar och verksamheter och samlar in svar på plats.

Kontakta Kerstin Ivarson Ahlstrand på telefon 073 230 00 81, eller via e-post kerstin.ahlstrand@begripsam.se. Hon kan berätta mer om detta.

Du och alla andra som svarar kan delta anonymt. Vi kommer att sammanställa rapporter och presentera data på ett sätt som inte gör det möjligt att spåra vad just du har svarat. Uppgifterna används till rapporter, presentation av data på internet, som underlag till presentationer och föreläsningar och till vetenskapliga och andra artiklar.

Du får gärna använda data från undersökningen. Ange då att det är Begripsam och Svenskarna med funktionsnedsättning och internet som är källa.

Jag som är ansvarig för undersökningen heter Stefan Johansson. Du kan kontakta mig på: stefan.johansson@begripsam.se eller på telefon 0708 23 10 64.

Post- och telestyrelsen (PTS) finansierar  “Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”  2019.

Rapporter och resultat från 2017

Här hittar du över 50 rapporter om hur personer med funktionsnedsättning använder internet.

Här hittar du vår publicering av all data, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik