Delta i undersökningen

Nu kan du vara med och göra bilden tydligare. Vi söker dig som har olika funktionsnedsättningar. Vi vet att det kan vara svårt att svara på frågor i undersökningar.

Varje år görs det mätningar på hur personer i Sverige använder internet, datorer, telefoner och surfplattor. Men dessa mätningar säger inte så mycket om hur det är för personer med olika funktionsnedsättningar. Vi vet därför inte om det finns skillnader eller likheter. Vi vet heller inte om det finns skillnader mellan personer som har olika funktionsnedsättningar.

Du kan delta i den här undersökningen på flera olika sätt:

  • Du kan svara på en enkät online, direkt på nätet
  • Du kan få hem enkäten och svara på papper
  • Vi kan ringa upp och intervjua dig via telefon

Enkät svenskarna med funktionsnedsättningar och internet, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik

Du kan också få hjälp med att:

  • Få frågor och svarsalternativ förklarade
  • Få hjälp att fylla i de svar du vill få ifyllda men kanske inte kan fylla i själv

Anmäl dig till Kerstin Ahlstrand på kerstin.ahlstrand@begripsam.se om du vill ha en enkät på papper eller bli intervjuad via telefon.

Vi räknar med att kunna redovisa resultatet under hösten 2017.

Undersökningen finansieras av Post- och Telestyrelsen och Konsumentverket. Den genomförs av Begripsam och till vår hjälp har vi forskare och experter på statistik.

Har du frågor om undersökningen? Kontakta Kerstin Ahlstrand, kerstin.ahlstrand@begripsam.se

Bakgrund

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, och Statistiska centralbyrån, SCB,  gör årligen undersökningar om hur alla svenskar använder eller inte använder internet. I undersökningarna väljer man slumpvis ut vilka som erbjuds att svara. Med slumpvisa urvalsmetoder är det svårt att hitta personer med vissa funktionsnedsättningar. Vi kallar vår undersökning för skugg-undersökning. Det betyder att vi undersöker samma saker men med metoder där vi säkrare hittar personer med olika funktionsnedsättningar.

Genom att undersöka samma saker kan vi se om de verkar finnas skillnader och likheter mellan befolkningen i stort och de delar av befolkningen som har funktionsnedsättning. Vi vill också se om finns skillnader mellan personer som har olika funktionsnedsättningar.

Svenskarna och internet, IIS, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik

IT bland individer, SCB, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik