Resultat

Resultatet i sin helhet kan du hitta i våra rapporter. Här lyfter vi fram intressanta resultat och kommenterar dessa. Vi kommer att uppdatera denna sida kontinuerligt. Det finns väldigt mycket data i vår undersökning. Om du vill att vi ska kommentera något speciellt så får du gärna höra av dig.

Nyheter om undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet