Svenskarna med funktionsnedsättning och internet – nu är det dags för en ny undersökning

Vi är glada att kunna meddela att Post- och telestyrelsen (PTS) finansierar vår undersökning ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet” under 2019.

Enkäten kommer att publiceras senare och då kommer vi behöva hjälp att sprida den vidare.

Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, undersökning 2017