Aktuella projekt

Vi deltar i flera intressanta och spännande projekt och samarbetspartner.

Dyslexiförbundet

  • Begriplig text, treårigt Arvsfondsprojekt som avslutas i juni 2019
  • Digitala dyslexironder på arbetsplatser, ett-årigt projekt med finansiering via Post- och telestyrelsen (PTS), avslutas i juni 2019
  • Orden på jobbet, treårigt Arvsfondsprojekt som avslutas i juni 2019

Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

  • Datasmart, ett tillgängligt enkätverktyg, Vinnova har finansierat, avslutas i juni 2019
  • God man i fickan, ett samarbete mellan föreningen Begripsam och Begripsam AB, pågår från maj 2019 – februari 2020
  • Skräddarsydda utställningar, ett projekt även tillsammans med Tekniska museet i Stockholm. Vinnova finansierar och det pågår mellan maj 2019 – juni 2020.

Föreningen Begripsam

  • DigiKog, treårigt Arvsfondsprojekt som pågår från april 2019 – juni 2022

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) samt ABF

  • Diplomerat digital, tre-årigt projekt, finansiering via Post- och telestyrelsens (PTS) utlysning om ökad digital kompetent

FUB (intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning) och Mora folkhögskola

  • Digi-Jag, vi kommer att bygga en lärplattform för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Arvsfonden finansierar och projektet pågår mellan mars 2018 – mars 2021.