Aktuella projekt

Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

  • God man i fickan, ett samarbete mellan föreningen Begripsam och Begripsam AB, maj 2019 – februari 2020
  • Skräddarsydda utställningar, ett projekt tillsammans med Tekniska museet i Stockholm. Vinnova finansierar, maj 2019 – juni 2020.
  • Standardisering och tillgänglighet, Vinnova-projekt, maj 2019-maj 2020.

Forte

  • Forskningsprojekt om tillgängliga e-tjänster, i samarbete med Region Dalarna och KTH.

Föreningen Begripsam

  • DigiKog, treårigt Arvsfondsprojekt, april 2019 – juni 2022

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) samt ABF

  • Diplomerat digital, treårigt projekt, finansiering via Post- och telestyrelsens (PTS) utlysning om ökad digital kompetens

FUB (intresseorganisation för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) och Mora folkhögskola

  • Digi-Jag, en lärplattform för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Arvsfonden finansierar, mars 2018 – mars 2021.