Projekt

Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

  • God man i fickan, ett samarbete mellan föreningen Begripsam och Begripsam AB, maj 2019 – februari 2020
  • Skräddarsydda utställningar, ett projekt tillsammans med Tekniska museet i Stockholm. Vinnova finansierar, maj 2019 – juni 2020.
  • Standardisering och tillgänglighet, Vinnova-projekt, maj 2019-maj 2020.

Förvaltningen för regional utveckling i väst (före detta Kultur i Väst)

  • Techformance, ett projekt där vi bygger ett digitalt verktyg med medföljande arbetsmetoder för scenkonsten.
    För att skapa delaktighet, nya berättelser och upplevelser för barn mellan 10–12 år. Finansierat av Arvsfonden, pågår mellan 2019–2022.

Forte

  • Forskningsprojekt om tillgängliga e-tjänster, i samarbete med Region Dalarna och KTH.

Föreningen Begripsam

  • DigiKog, treårigt Arvsfondsprojekt, april 2019 – juni 2022

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) samt ABF

  • Diplomerat digital, treårigt projekt, finansiering via Post- och telestyrelsens (PTS) utlysning om ökad digital kompetens. Start 2019, avslutas i december 2020.

FUB (intresseorganisation för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) och Mora folkhögskola

  • Digi-Jag, en lärplattform för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Arvsfonden finansierar, mars 2018 – mars 2021.