Begriplig text

Begriplig text, ett samarbetsprojekt mellan Dyslexiförbundet, Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet och Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB). Projektet pågår till maj 2019.

Begripsam genomför tester, föreläsningar och analyserar material.

Begriplig text, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik