Diplomerat digital

Projektet kommer att erbjuda utbildning i studiecirklar för medlemmar i RSMH. Utbildningen går ut på att lära sig mer om den digitala världen genom att prova på olika hjälpmedel. När utbildningen är genomförd får deltagaren ett diplom och blir Digitalt diplomerad. Post- och telestyrelsen finansierar projektet.

I första steget kommer vi att utbilda studiecirkelledare som kan hålla i studiecirklar med Begripsams metod. Studiecirkelledarna kommer att erbjuda studiecirklar om den digitala världen tillsammans med ABF. Deltagarna i studiecirkeln får tillgång till digitala lådor för att kunna prova olika smarta prylar.

  • Projektet kommer att ta fram en webbutbildning för självstudier..
  • Projektet kommer att kompetensutveckla bibliotekarier i bland annat Begripsams mötandebildning.

I samarbete med Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) samt ABF.

Projektet pågår 2019-01-31 – 2020-12-31