Digitala dyslexironder på arbetsplatser

Projektet är en av vinnarna i Post-och telestyrelsens innovationstävling ”Arbetsmarknad för alla”. Projektorganisationen består av representanter från Dyslexiförbundet, Begripsam AB, Axess lab och Icap AB. Projektet pågår mellan 1 januari 2018 till 30 juni 2019.

Projektet syftar till att:
• Underlätta arbetslivet för personer som har läs- och skrivsvårigheter, så som dyslexi och dyskali.
• Arbetsplatser ska utveckla processer och kunskap för att hantera läs- och skrivsvårigheter som en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.