Vad vi gör

Vi deltar i olika projekt och uppdrag som experter eller projektledare, genomför användartester på olika nivåer och med olika grupper, vi leder workshops, håller föreläsningar och seminarier.

Genom vårt nära samarbete med föreningen Begripsam kan vi erbjuda ett unikt sätt att genomföra användartester.

Några exempel på aktuella kunduppdrag

  •  Uppdrag om tillgänglighet i kollektivtrafiken för Trafikanalys
  • Försäkringskassan och Skatteverket – gemensamma tester av e-tjänster

Exempel på några av våra aktuella projekt

  • Digi-jag, en digital plattform för personer med intellektuell funktionsnedsättning
  • Digitala dyslexironder på arbetsplatser
  • Datasmart, utveckling av ett smart och tillgängligt enkätverktyg tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

Här hittar du alla aktuella projekt