Vad vi gör

Vi deltar i olika projekt och uppdrag som experter eller projektledare, genomför användartester på olika nivåer och med olika grupper, vi leder workshops, håller föreläsningar och seminarier.

Genom vårt nära samarbete med föreningen Begripsam kan vi erbjuda ett unikt sätt att genomföra användartester.

Uppdrag och projekt

Läs mer om vår aktuella uppdrag och projekt. Under 2018 kommer vi att jobba med flera långa projekt. Alltid med användarna i fokus.

Personer från Begripsamgruppen testar en uppdrag.

Forskning

Vår forskning bygger på inkluderande metoder, som ska göra det möjligt för personer med olika typer av funktionsnedsättningar att vara delaktiga.

Stefan och Tommy föreläser om ett av våra forskningsresultat.