Föreläsningar och utbildningar

Mötande bildning – det goda mötet

Begripsams mötande bildning är riktad till verksamheter som har mycket kontakt med människor, till exempel museer. Vi utgår från mänskliga möten där människorna som guiderna ska möta har olika funktionsnedsättningar. Traditionellt kallas dessa utbildningar för bemötandeutbildningar men vi vill vända oss bort från det perspektivet.

Utbildningen består av en teoretisk och en praktisk del. I den praktiska delar möter deltagarna personer med olika funktionsnedsättningar, mötet sker utan instruktioner och förberedelser. Efter mötet blir det diskussioner om hur det gått, vad kan bli bättre, hur skapar vi det goda mötet? Utbildningen tar cirka 2,5 timmar och genomförs i dina lokaler. Kontakta oss för mer information och pris.

Kognitiv tillgänglighet ur ett forskningsperspektiv

Stefan Johansson, som är industridoktorand på Kungliga tekniska högskolan, KTH, berättar om hur Begripsam använder vetenskapliga metoder så som aktivitetsteori, social practice theory och andra metoder från aktionsforskning i uppdrag och användartester. Tid för föreläsning cirka 2 timmar. Kontakta oss för mer information och pris.

Delaktighet – hur involvera användare i design- och utvecklingsprocesser

Stefan och Tommy föreläser om hur Begripsam arbetar med att involvera användare med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar. Tid för föreläsning cirka 2 timmar. Kontakta oss för mer information och pris.