Lär dig mer om kognitiv tillgänglighet på bibliotek

Nu är det möjligt att söka bidrag i Kulturrådets utlysning “Stärkta bibliotek”. Syftet med det bidraget är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Ansökan är öppen till och med den 16 april. Även ni som inte gör någon ansökning kanske vill öka er kompetens kring tillgängliga bibliotek. Vi kan erbjuda utbildningar och seminarier online och på plats.

Under 2019 och 2020 har vi genomfört inventeringar och föreläsningar på flera olika bibliotek, bland annat Malmö stad, Kävlinge, Ekerö, Göteborg och Kristianstad.

Vi gjorde också en omfattande rapport till Kulturrådet om kognitiv tillgänglighet på bibliotek.

Kulturrådets webbplats, länk till webbplatsen, öppnas i ny flik

Några olika exempel på olika utbildningar

Här nedan är ett urval av våra utbildningar och föreläsningar.  Vi skräddarsyr våra föreläsningar efter dina behov och önskemål.

Pris för föreläsning på plats i din verksamhet: 15 000 kronor, moms tillkommer

Pris för webbinarium: 995 kronor per person, moms tillkommer.

Föreläsning/webbinarium – resultat av kunskapsöversikt över kognitiva funktionsnedsättningar

På uppdrag av Kulturrådet har vi genomfört en kunskapsöversikt över folkbibliotekens uppdrag och verksamhet i relation till psykiska, kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar. Vi presenterar de viktigaste resultaten och diskuterar vad ni kan göra på ditt bibliotek.

Rapport kognitiv tillgänglighet på bibliotek, länk till pdf-dokument, öppnas i ny flik

Föreläsning/webbinarium – Vad ska jag säga? Hur ska jag vara?

Det finns en stor osäkerhet om vilka begrepp som kan eller bör användas och hur man ska möta personer med funktionsnedsättning. Vi reder ut dessa begrepp och det finns möjligheter att diskutera.

Föreläsning/webbinarium – Metoder för att arbeta med tillgänglighet

Vi går igenom ett antal metoder och arbetssätt som gör att ni kan få fart på arbetet med tillgänglighet.

Föreläsning/webbinarium – digital delaktighet

Under 2019 har vi gjort en ny undersökning med enkäten “Svenskarna med funktionsnedsättning och internet” för att ta reda på mer om hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet. Nya resultat och insikter.

Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, länk till rapporter från 2017

Praktisk prova-på-träff – lär dig mer om smart och användbar teknik

Vi träffar och utbildar personal att använda digitalisering som en hjälp. Detta är en praktisk utbildning där deltagarna lär sig att använda olika smarta prylar och teknik som underlättar vardagen för många olika grupper. Beroende på kompetensen hos deltagarna så kommer vi att skräddarsy innehållet. Vi inleder workshopen med en teoretisk del. I grova drag kommer vi att gå igenom

  • Smarta prylar och teknik som ger bättre vardagsstruktur, till exempel påminnelser, kalender, kalla till möten.
  • Tips om olika användbara appar.

Fysisk inventering av bibliotek

Vi utgår från Plan- och Bygglagen 2010:900 och Boverkets föreskrifter (BFS) med regler för och råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde.

Förutom ovan nämnda krav på den fysiska tillgängligheten har vi även med perspektiv för kognitiva och psykiska krav. Vid en inventering går vi igenom följande:

  • bibliotekets gemensamma ytor
  • utlåningsdisk
  • publika toaletter
  • entré
  • trappor/hiss om det finns
  • ljud- och ljusmiljö
  • personalutrymmen
  • övriga sociala ytor

Det är en fördel om en eller flera av bibliotekspersonal och/eller eventuell samordnare kan vara med under inventeringen, eftersom detta gör det möjligt att diskutera potentiella förbättringsåtgärder på plats.

Rapport med förbättringsåtgärder

Vi analyserar inventeringsresultatet och skickar en rapport som innehåller sammanfattning från inventeringen samt förslag på prioritering av förbättringsåtgärder.

Kontakt

Hör av dig Louise Tengstrand för prisförslag,
e-post: louise.tengstrand@begripsam.com eller
telefon: 0701 47 53 13.