Artikeln publicerades 21 mars 2022

Frasanpassat radfall - lättare eller svårare än vanliga rader? För vem?

Begripsam ska undersöka om så kallat frasanpassat radfall gör det lättare att läsa och lättare att förstå texter.

Frasanpassat radfall innebär att rader bryts efter en fras.
Raderna blir ofta ganska korta.
Syftet är att ge läsaren möjlighet till en paus
och till att bearbeta och ta in
det hen just har avkodat.
Det kan se ut så här.

Frasanpassat radfall har använts i lättlästa texter sedan 1960-talet. Nu är det dags att ta reda på om det verkligen gör det lättare att läsa och lättare att förstå.

Vi har redan gjort en pilottest tillsammans med Mora Folkhögskola och elever på linjen Anpassad IT. Eleverna har måttlig intellektuell funktionsnedsättning (IF).

De två kommande stegen är att träffa personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF) och personer som håller på att lära sig svenska.

Uppdragsgivare är Myndigheten för tillgängliga medier.