Artikeln publicerades 7 april 2022

Obegränsad efterfrågan på kunskap om kognitiv tillgänglighet

Ninni Eriksson, konsulent tillgänglighet, Västra Götalandsregionen

Begripsam har träffat Ninni Eriksson, konsulent för tillgänglighet inom Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen har en tydlig och framgångsrik plan för att öka tillgängligheten till kulturlivet. Sedan många år har de bjudit in muséer, konsthallar, bibliotek, kulturskolor och andra kulturanordnare till utbildningar, föreläsningar, temadagar och andra insatser för att öka kunskapen i regionen. Ändå verkar behovet inte mättats.

- Just nu verkar det finnas en obegränsad efterfrågan på kunskap om kognitiv tillgänglighet, säger Ninni Eriksson. Våra utbildningar brukar snabbt bli fullbokade och vi har ofta haft väntelistor. Från början förstod vi inte att det är så många kulturverksamheter som vill bli bättre på att möta och bjuda in fler att ta del av deras verksamhet. De vill få mer kunskap om HUR de kan göra.

Många olika utbildningar erbjuds

Regionen har 2,25 tjänster som jobbar med tillgänglighet till kulturlivet. De har planerat och genomfört utbildningar om exempelvis kognitiv tillgänglighet på bibliotek, tillgänglighet på mobila enheter och om att skapa förberedelsematerial att skicka till besökare som ska delta i olika kulturevenemang. Med koppling till DOS-lagen hölls också två utbildningar om att skriva begripligt, samt utbildningar om att lära sig verbalisera. Förvaltningen för kulturutveckling har också genomfört utbildningen ”Att bemöta alla olika – om NPF och bemötande i publika miljöer” för fler än 600 personer från olika delar av kulturområdet.

Utvärderingar är viktiga

En del av arbetet som tillgänglighetskonsulent handlar om att utvärdera och följa upp utbildningarna.

- Ja, det är viktigt att fånga upp vilka kompetensutvecklingsbehov kulturverksamheterna har och att omvärldsbevaka, ta del av rapporter och utbildningstillfällen.

Genom att inte bara ordna utan också vara med vid utbildningarna har Ninni Eriksson själv lärt sig mycket.

- Jag har fått massor av ny kunskap. Och ökad förståelse för människors olika behov och ökad kunskap om hur vi kan förbättra miljöer och möta människor, berättar hon.

Utvecklande samarbete

Flera av utbildningarna har Västra Götalandsregionen genomfört tillsammans med oss på Begripsam. Den senaste utbildningen, 5 april, handlade om att skapa tillgängliga, begripliga skyltar på biblioteken. Deltagare var personer från hela 24 olika kommuner (!), som fick lyssna och lära om hur man planerar, formulerar, formger och placerar skyltar så att de är hjälpsamma för så många som möjligt.

Ninni Eriksson beskriver samarbetet med Begripsam som väldigt bra, utvecklande och lärorikt.

- Ni är kunniga, professionella och lätta att samarbeta med. Snabba med att återkoppla på eventuella frågor och att ställa om, om så behövs. Dessutom är ni väldigt trevliga, säger hon.

-Tack, detsamma, säger vi!