Artikeln publicerades 23 juni 2022

Statistikutbildning online för föreningar

Logga Digijag center.

Den här utbildningen visar hur du och din förening kan arbeta med statistik och datainsamlingar som en del av det intressepolitiska arbetet.

Du kan också lära dig mer om tillgänglig datainsamling. Utbildningen är framtagen med stöd av Post- och telestyrelsen.

Utbildningen är i sex olika delar.

Statistik–onlineutbildning