Artikeln publicerades 15 september 2022

Guide för användarmedverkan

Användarmedverkan i praktiken, många människor i olika åldrar står och talar med varandra. Illustration.

Ladda hem vår guide för användarmedverkan!
Guiden ger tips och råd för hur myndigheter, organisationer och företag kan öka och förbättra samarbetet med användare av deras produkter och tjänster.

Den grundläggande tanken är att produkter och tjänster blir bättre om användarna är med, och om deras erfarenheter, behov och idéer tas tillvara.

Vi har tagit fram guiden i samarbete med flera andra aktörer och genom våra erfarenheter från bland annat projekten DigiKog och CoDeAc.

Guiden får användas fritt.

Guide för användarmedverkan i praktiken