Artikeln publicerades 12 maj 2023

Ny rapport om hur pensionärer använder internet

Surfplatta med patiens. En äldre hand pekar mot skärmen.

Nu släpper vi rapporten från vår enkätundersökning om hur PRO:s medlemmar använder internet!

Rapporten Så använder PRO:s (digitala) medlemmar internet

I vår undersökning kan vi se att digitala klyftor existerar.
Vi hittar inte ett enda område där användningen av internet är lika stor för PRO-medlemmarna som för kontrollgruppen. Och för alla undersökta områden tycker PRO-medlemmarna att det är svårare med internet än kontrollgruppen.

Det finns också ett större upplevt digitalt utanförskap bland PRO-medlemmarna än bland kontrollgruppen.

Vi har gjort undersökningen på uppdrag av Pensionärernas RiksOrganisation, PRO, genom projektet DigiSen.

Fakta: Projekt DigiSen

Pensionärernas riksorganisation, PRO, driver Projekt DigiSen med stöd av medel från Allmänna Arvsfonden.

Projektet pågår mellan år 2021 och 2024.

Projekt Digisen syftar till att försöka stänga gapet, det digitala utanförskapet bland äldre, från två håll. Dels genom att hjälpa äldre att bli digitala eller bli mer digitala. Dels genom att arbeta för att digitala tjänster ska vara enklare att använda. Det sista uppnås genom att påverka de som tar fram digitala tjänster, så som företag, organisationer, kommuner, regioner och myndigheter.