Artikeln publicerades 24 juni 2024

Ny guide för samtal vid afasi

Samtalsguide vid afast. Illustration

Samtal och delaktighet är livsviktigt för alla människor. Afasiförbundet har därför uppdaterat sin guide för samtal med någon som har afasi.

Afasi uppstår efter en förvärvad hjärnskada, vanligtvis en stroke.

Afasi kan göra det svårt att

  • uttrycka sig i tal och skrift
  • förstå det man hör eller läser
  • känna igen siffror eller räkna.

En person med afasi kan ha svårt att uttrycka vad hen vill säga. Därför kan du själv ha svårt att förstå vad personen med afasi säger eller menar. Vissa personer med afasi kan förstå allt du säger, andra förstår bara delvis.

I guiden hittar du konkreta råd, beskrivna med ett enkelt språk.
Ladda ner och spara!

Samtalsguide vid afasi, öppnar .pdf i nytt fönster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi på Begripsam har bidragit med att göra

  • språket enklare
  • strukturen och layouten kognitivt tillgänglig

(Även om vi fick kompromissa lite.)