Author:Begripsam

Information om Covid-19, bildstöd

Undersökning om samhällsinformation under coronapandemin

Har nyheter, restriktioner och regler om covid-19 nått alla medborgare? Under november 2020 till januari 2021 har Begripsam undersökt hur olika samhällsaktörer klarat av att skapa tillgänglig information till alla medborgare under pandemin.  Vi har bland annat intervjuat personer med olika funktionsnedsättningar, både individuellt och i grupp....

0
Kvinna som bläddrar i en bok vid några bokhyllor.

Inventera ditt bibliotek – digital utbildning

Grundläggande utbildning för att skapa ett kognitivt tillgängligt bibliotek Vad är det som gör att vissa miljöer känns rätt och andra fel? Vad kan du göra för att förbättra den kognitiva tillgängligheten på ditt bibliotek? Vi har Corona-anpassat den fysiska inventeringen och utvecklat den till en kombination...

0
Tunnelbanestation.

Hur funkar kollektivtrafiken under pandemin?

Har du åsikter om hur kollektivtrafiken fungerat under pandemin? Oavsett om du har åkt mer, mindre eller inte alls under pandemin vill vi gärna höra vad du tycker! Vi söker dig som har någon funktionsnedsättning. Du kan välja hur du vill delta: 1. Svara på vår enkät digitalt, via...

0
Covid-19, virus

Forskningsprojekt – Covid-19-information

Projektet ska undersöka om informationen om Covid-19 pandemin varit och är åtkomlig och begriplig för personer med funktionsnedsättning. Förbättra framtida informationsspridning Den svenska strategin för att hantera Covid-19-pandemin har byggt på att en välinformerad allmänhet förväntas agera utifrån de uppmaningar och den information som förmedlas. Men har alla...

0
Piktogram nyhet och gravid.

Mitt vuxenliv – ett utbildningsprojekt för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) startar ett nytt projekt den 1 september 2020. Projektets syfte är att ge unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ökade kunskaper och bättre förutsättningar att kunna fatta informerade beslut om föräldraskap och vuxenliv.  Forskningen visar dock att föräldrar med IF kan...

0
Logotyp Digijag center

Digijag center – kompetenscentrum för att öka delaktighet i det digitala samhället

Vi ska skapa en rådgivningstjänst som ökar möjligheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) att delta i det digitala samhället. Kompetenscenter kommer att heta: Digijag center - nationellt kunskapscenter för deltagande i det digitala samhället I kompetenscentret kommer vi att erbjuda rådgivning, kompetensutveckling, produktion av lärresurser etc. Via...

0
Illustration av ledsen ch glad mask.

Projektet Techformance – möte mellan teknik och scenkonst

Techformance vill skapa en metod och digital plattform som gör scenkonst både tillgänglig och förnyad på ett innovativt sätt. Genom gamification och teknik får barnen möjligheter att introduceras, interagera, inkluderas och reflektera. Projektet vänder sig till barn och unga 10-16 år och en särskild målgrupp är...

0
Portträttbild av Stefan Johansson. Foto: Mia Larsdotter

Film från Stefan Johanssons disputation 22 november

Fredagen den 22 november disputerade Stefan Johansson på Kungliga tekniska högskolan, KTH. Stefan är numera teknologie doktor. Film från disputationen Om du vill läsa avhandlingen Avhandlingen heter ”Design for Participation and Inclusion will Follow: Disabled People and the Digital Society”. Ladda ner avhandlingen, länk till annan webbplats, öppnas i...

1
Flicka tittar på en surfplatta.

Techformance

Techformance är ett digitalt verktyg och en arbetsmetod där traditionell scenkonst möter spelvärlden. Projektet tar fram konkreta digitala verktyg med medföljande arbetsmetoder som scenkonstbranschen enkelt ska kunna använda sig av för att skapa delaktighet, nya berättelser och konstnärliga upplevelser för barn.   Med Techformance bygger vi också ut tillgängligheten....

0
Publik på en konsert.

Tillgänglig kultur – TK-appen

Projektet ska utveckla en applikation för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att enkelt och snabbt  kunna ta reda på om kulturarrangemang är tillgängliga. Appen ska även fungera som stöd och motivation i arrangörers arbete med att öka tillgängligheten i sin verksamhet och sina evenemang. Verktyget...

0

Granskningen av Aktivitetsersättningen publicerad

För en tid sedan hjälpte vi en journaliststudent att komma i kontakt med personer som mist sin aktivitetsersättning. Nu är det arbetet publicerat. Det blev totalt fem olika artiklar som visar hur personer faller mellan stolarna när myndigheter har olika syn på vad som är...

0

Spännande kulturprojekt till hösten

Vi är glada att kunna vara med i flera olika projekt inom kulturområdet i höst. TK-appen Kulturens bildningsverksamhet har fått medel för att utveckla en app för tillgängliga event. Projektet kallas TK-appen och finansieras av Arvsfonden och kommer att pågå i tre år. Kort om projektet, länk till...

0
Barn diskuterar sittande runt ett bord.

Ordet och handen – ökad läsupplevelse genom taktilitet

Ordet och handel är ett projekt där vi ska ta reda på om taktila bilder kan bidra till ökad läsupplevelsen. Samarbete Vi kommer att samarbeta med Östberga bibliotek, Truls Nord, konstnär, samt Carina Söe-Knudsen, illustratör och formgivare. Begripsam är projektägare.Kulturrådet finansierar projektet som är tvåårigt. Ordet och handen,...

0