Author:Louise Tengstrand

Tunnelbanestation.

Hur funkar kollektivtrafiken under pandemin?

Nu startar Begripsam en undersökning av hur personer med funktionsnedsättning har upplevt kollektivtrafiken under pandemin. Vi gör undersökningen på uppdrag av myndigheten Trafikanalys. Vi söker dig som har någon funktionsnedsättning och som vill berätta hur ditt resande påverkats under pandemin. Du kan välja hur du vill delta:1. Svara...

0
Covid-19, virus

Forskningsprojekt – Covid-19-information

Projektet ska undersöka om informationen om Covid-19 pandemin varit och är åtkomlig och begriplig för personer med funktionsnedsättning.   Förbättra framtida informationsspridning Den svenska strategin för att hantera Covid-19-pandemin har byggt på att en välinformerad allmänhet förväntas agera utifrån de uppmaningar och den information som förmedlas. Men har alla...

0
Piktogram nyhet och gravid.

Mitt vuxenliv – ett utbildningsprojekt för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) startar ett nytt projekt den 1 september 2020. Projektets syfte är att ge unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ökade kunskaper och bättre förutsättningar att kunna fatta informerade beslut om föräldraskap och vuxenliv.  Forskningen visar dock att föräldrar med IF kan...

0
Träd med pusselbitar som blad. Illustration.

Kompetenscentrum för att öka delaktighet i det digitala samhället

Vi ska skapa en rådgivningstjänst som ökar möjligheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning (IF) att delta i det digitala samhället. Vi kommer att etablera ett kompetenscentrum som ska erbjuda rådgivning, kompetensutveckling, produktion av lärresurser etc. Via centret kommer ledande experter på området att samverka och bidra till...

0
Illustration av ledsen ch glad mask.

Projektet Techformance – möte mellan teknik och scenkonst

Techformance vill skapa en metod och digital plattform som gör scenkonst både tillgänglig och förnyad på ett innovativt sätt. Genom gamification och teknik får barnen möjligheter att introduceras, interagera, inkluderas och reflektera. Projektet vänder sig till barn och unga 10-16 år och en särskild målgrupp är...

0
Portträttbild av Stefan Johansson. Foto: Mia Larsdotter

Film från Stefan Johanssons disputation 22 november

Fredagen den 22 november disputerade Stefan Johansson på Kungliga tekniska högskolan, KTH. Stefan är numera teknologie doktor. Film från disputationen Om du vill läsa avhandlingen Avhandlingen heter ”Design for Participation and Inclusion will Follow: Disabled People and the Digital Society”. Ladda ner avhandlingen, länk till annan webbplats, öppnas i...

1
Flicka tittar på en surfplatta.

Techformance

Techformance är ett digitalt verktyg och en arbetsmetod där traditionell scenkonst möter spelvärlden. Projektet tar fram konkreta digitala verktyg med medföljande arbetsmetoder som scenkonstbranschen enkelt ska kunna använda sig av för att skapa delaktighet, nya berättelser och konstnärliga upplevelser för barn.   Med Techformance bygger vi också ut tillgängligheten....

0
Publik på en konsert.

Tillgänglig kultur – TK-appen

Projektet ska utveckla en applikation för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att enkelt och snabbt  kunna ta reda på om kulturarrangemang är tillgängliga. Appen ska även fungera som stöd och motivation i arrangörers arbete med att öka tillgängligheten i sin verksamhet och sina evenemang. Verktyget...

0

Granskningen av Aktivitetsersättningen publicerad

För en tid sedan hjälpte vi en journaliststudent att komma i kontakt med personer som mist sin aktivitetsersättning. Nu är det arbetet publicerat. Det blev totalt fem olika artiklar som visar hur personer faller mellan stolarna när myndigheter har olika syn på vad som är...

0

Spännande kulturprojekt till hösten

Vi är glada att kunna vara med i flera olika projekt inom kulturområdet i höst. TK-appen Kulturens bildningsverksamhet har fått medel för att utveckla en app för tillgängliga event. Projektet kallas TK-appen och finansieras av Arvsfonden och kommer att pågå i tre år. Kort om projektet, länk till...

0
Barn diskuterar sittande runt ett bord.

Ordet och handen – ökad läsupplevelse genom taktilitet

Ordet och handel är ett projekt där vi ska ta reda på om taktila bilder kan bidra till ökad läsupplevelsen. Samarbete Vi kommer att samarbeta med Östberga bibliotek, Truls Nord, konstnär, samt Carina Söe-Knudsen, illustratör och formgivare. Begripsam är projektägare.Kulturrådet finansierar projektet som är tvåårigt. Ordet och handen,...

0

God man i fickan

Projektet ska ta fram en detaljerad prototyp för hur personer som behöver gode män och deras gode män ska kunna utnyttja den dolda kraften i digitalisering. Tanken är att med hjälp av ett digitalt hjälpmedel modernisera hur gode män och deras klienter kan samarbeta. I samarbete...

0
Ett stetoskop bredvid en mobiltelefon.

Forskningsprojekt – tillgänglig digital design av e-hälsotjänster, CoDeAc

Projektet kommer att göra det möjligt att utveckla djupa kunskaper om hur e-hälsotjänster ska utformas för att upplevas som tillgängliga och användbara. Vi kallar projektet CoDeAc - Co-design of accessible e-health services - samskapande av tillgängliga eHälsotjänster. Öka digital inkludering och minska utanförskap Det finns stora förhoppningar om...

0