Begriplig text

Begriplig text, ett samarbetsprojekt mellan Dyslexiförbundet, Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet och Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB). Begripsam har ansvarat för användartester, föreläsningar och analyserat material. Finansierat av Arvsfonden.

Projektet avslutades i maj 2019.

Kontakta oss om du vill genomföra workshoppar efter konceptet i projektet. Vi fortsätter att samarbeta med Dyslexiförbundet.

Mejla till info@begripsam.se så får du veta mer.

Begriplig text, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik