Aktuellt

Kvinna som bläddrar i en bok vid några bokhyllor.

Inventera ditt bibliotek – digital utbildning

Grundläggande utbildning för att skapa ett kognitivt tillgängligt bibliotek Vad är det som gör att vissa miljöer känns rätt och andra fel? Vad kan du göra för att förbättra den kognitiva tillgängligheten på ditt bibliotek? Vi har Corona-anpassat den fysiska inventeringen och utvecklat den till en kombination...

0
Illustration av ledsen ch glad mask.

Projektet Techformance – möte mellan teknik och scenkonst

Techformance vill skapa en metod och digital plattform som gör scenkonst både tillgänglig och förnyad på ett innovativt sätt. Genom gamification och teknik får barnen möjligheter att introduceras, interagera, inkluderas och reflektera. Projektet vänder sig till barn och unga 10-16 år och en särskild målgrupp är...

0
Portträttbild av Stefan Johansson. Foto: Mia Larsdotter

Film från Stefan Johanssons disputation 22 november

Fredagen den 22 november disputerade Stefan Johansson på Kungliga tekniska högskolan, KTH. Stefan är numera teknologie doktor. Film från disputationen Om du vill läsa avhandlingen Avhandlingen heter ”Design for Participation and Inclusion will Follow: Disabled People and the Digital Society”. Ladda ner avhandlingen, länk till annan webbplats, öppnas i...

1

Granskningen av Aktivitetsersättningen publicerad

För en tid sedan hjälpte vi en journaliststudent att komma i kontakt med personer som mist sin aktivitetsersättning. Nu är det arbetet publicerat. Det blev totalt fem olika artiklar som visar hur personer faller mellan stolarna när myndigheter har olika syn på vad som är...

0

Spännande kulturprojekt till hösten

Vi är glada att kunna vara med i flera olika projekt inom kulturområdet i höst. TK-appen Kulturens bildningsverksamhet har fått medel för att utveckla en app för tillgängliga event. Projektet kallas TK-appen och finansieras av Arvsfonden och kommer att pågå i tre år. Kort om projektet, länk till...

0
Illustration av figurer i olika färger på rad. Ett förstoringsglas över tre av figurerna.

Forskningsprojekt om tillgänglig utformning av e-hälsotjänster

Tillsammans med Centrum för klinisk forskning Dalarna, CKF, har vi fått ett forskningsanslag från Forte om 4,5 miljoner. Projektet kommer att handla om e-hälsotjänster i primärvården. Forskningsprojektet kommer att starta innan sommaren och pågå i 3 år. Projektet ska genomföras i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan,...

0
En hand som gör tummen upp. Illustration.

Arvsfonden beviljar föreningen Begripsam stöd för projektet DigiKog – Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster!

Arvsfonden har beslutat att bevilja Föreningen Begripsams ansökan om stöd för att genomföra projektet "DigiKog - Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster”.    Projektet ska utveckla metoder för implementering av ISO-standarden DIS 21801 ”General Guidelines on Cognitive Accessibility”, en standard om kognitiv tillgänglighet. Utvecklingsarbetet utgår bland annat...

0
En ung kvinna håller i lapp där det står "Inkludering". Foto

Rapport klar för undersökningen “Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa”

Tillsammans med HSO Skåne har vi genomfört en enkät bland skåningarna för att ta reda på mer om hur de använder och uppfattar e-hälsotjänster. Nu är rapporten publicerad! Detta är huvudrapporten för undersökningen "Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa”. Undersökningen har genomförts av HSO Skåne (Handikapporganisationernas samarbetsorgan)...

0
Flera bussar i rad, bild av busstak, tagen ovanifrån.

Undersökning om tillgänglighet i kollektivtrafiken

Vi har fått i uppdrag av myndigheten Trafikanalys att göra en rapport om hur personer med funktionsnedsättning upplever kollektivtrafiken. Vi har gjort workshops och intervjuer. Nu öppnar vi en enkät för att få in ytterligare material. Har du möjlighet att sprida länken i dina nätverk? Tyvärr...

0
Publik från seminariet den 19 september. Foto

Några nya uppdrag som startar 2019

Vi startar 2019 med några nya uppdrag.  Malmö stad - flera olika projekt Vi kommer att genomföra fysisk inventering av samtliga bibliotek i Malmö stad. Dessutom kommer vi att granska bibliotekens kommunikation, både den digitala och analoga. För det har vi anlitat Lena Furberg från Funkify. Vi kommer...

0