Projekt

Information om Covid-19, bildstöd

Undersökning om samhällsinformation under coronapandemin

Har nyheter, restriktioner och regler om covid-19 nått alla medborgare? Under november 2020 till januari 2021 har Begripsam undersökt hur olika samhällsaktörer klarat av att skapa tillgänglig information till alla medborgare under pandemin.  Vi har bland annat intervjuat personer med olika funktionsnedsättningar, både individuellt och i grupp....

0
Covid-19, virus

Forskningsprojekt – Covid-19-information

Projektet ska undersöka om informationen om Covid-19 pandemin varit och är åtkomlig och begriplig för personer med funktionsnedsättning.   Förbättra framtida informationsspridning Den svenska strategin för att hantera Covid-19-pandemin har byggt på att en välinformerad allmänhet förväntas agera utifrån de uppmaningar och den information som förmedlas. Men har alla...

0
Piktogram nyhet och gravid.

Mitt vuxenliv – ett utbildningsprojekt för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) startar ett nytt projekt den 1 september 2020. Projektets syfte är att ge unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ökade kunskaper och bättre förutsättningar att kunna fatta informerade beslut om föräldraskap och vuxenliv.  Forskningen visar dock att föräldrar med IF kan...

0
Logotyp Digijag center

Digijag center – kompetenscentrum för att öka delaktighet i det digitala samhället

Vi ska skapa en rådgivningstjänst som ökar möjligheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning (IF) att delta i det digitala samhället.  Kompetenscenter kommer att heta: Digijag center - nationellt kunskapscenter för deltagande i det digitala samhället I kompetenscentret kommer vi att erbjuda rådgivning, kompetensutveckling, produktion av lärresurser etc. Via centret...

0
Flicka tittar på en surfplatta.

Techformance

Techformance är ett digitalt verktyg och en arbetsmetod där traditionell scenkonst möter spelvärlden. Projektet tar fram konkreta digitala verktyg med medföljande arbetsmetoder som scenkonstbranschen enkelt ska kunna använda sig av för att skapa delaktighet, nya berättelser och konstnärliga upplevelser för barn.   Med Techformance bygger vi också ut tillgängligheten....

0
Publik på en konsert.

Tillgänglig kultur – TK-appen

Projektet ska utveckla en applikation för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att enkelt och snabbt  kunna ta reda på om kulturarrangemang är tillgängliga. Appen ska även fungera som stöd och motivation i arrangörers arbete med att öka tillgängligheten i sin verksamhet och sina evenemang. Verktyget...

0
Barn diskuterar sittande runt ett bord.

Ordet och handen – ökad läsupplevelse genom taktilitet

Ordet och handel är ett projekt där vi ska ta reda på om taktila bilder kan bidra till ökad läsupplevelsen. Samarbete Vi kommer att samarbeta med Östberga bibliotek, Truls Nord, konstnär, samt Carina Söe-Knudsen, illustratör och formgivare. Begripsam är projektägare.Kulturrådet finansierar projektet som är tvåårigt. Ordet och handen,...

0
Ett stetoskop bredvid en mobiltelefon.

Forskningsprojekt – tillgänglig digital design av e-hälsotjänster, CoDeAc

Projektet kommer att göra det möjligt att utveckla djupa kunskaper om hur e-hälsotjänster ska utformas för att upplevas som tillgängliga och användbara. Vi kallar projektet CoDeAc - Co-design of accessible e-health services - samskapande av tillgängliga eHälsotjänster. Öka digital inkludering och minska utanförskap Det finns stora förhoppningar om...

0

DigiKog – Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster

Projekt Digikog ska utveckla metoder för att implementera den nya ISO-standarden om kognitiv tillgänglighet, ISO 21801-1: Cognitive Accessibility – Part 1: General Guidelines. Utvecklingsarbetet utgår bland annat från Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, universell utformning och etablerade principer för tillgänglighet.  Läs mer om aktiviteter...

0
En man håller i en mobiltelefon, i bakgrunden syns en dator. Foto

Diplomerat digital – från it-osäker till säker på it

Projektet kommer att erbjuda utbildning för medlemmar i RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa. Utbildningen, i form av studiecirklar, går ut på att lära sig mer om den digitala världen genom att prova på olika hjälpmedel. När utbildningen är genomförd får deltagaren ett diplom...

0