Undersökning om samhällsinformation under coronapandemin

Har nyheter, restriktioner och regler om covid-19 nått alla medborgare?

Under november 2020 till januari 2021 har Begripsam undersökt hur olika samhällsaktörer klarat av att skapa tillgänglig information till alla medborgare under pandemin. 

Vi har bland annat intervjuat personer med olika funktionsnedsättningar, både individuellt och i grupp. De intervjuade vittnar om brister, särskilt när det gäller den mer detaljerade informationen. Exempelvis hur det går till att ta prover och regionala restriktioner. Att man ska tvätta händerna och hålla distans är däremot ett budskap som har nått fram.

Vi har också tittat på hur myndigheter, regering, regioner, kommuner och nyhetsredaktioner jobbat för att nå ut med informationen till alla.

Sammanfattning

 

  • När pandemin startade saknade de centrala aktörerna för krisinformation rutiner för att producera tillgänglig information.
  • De rutiner som sedan formats för att producera information i alternativa format är inte anpassade för den nyhetspuls som krävs i en samhällskris. Produktionen går långsamt och informationen uppdateras sällan.
  • Störst problem rapporterar personer som är döva, dövblinda, personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer som behöver få information anpassad och förmedlad av tolkar eller personer i deras närhet.
  • Alla har förstått att de ska tvätta händerna och hålla fysisk distans. Men ju mer detaljerad och regionaliserad information, desto svårare har det varit att få informationen på ett tillgängligt sätt.

Forskningsprojekt

Undersökningen är en del av ett pågående forskningsprojekt, ett samarbete mellan Begripsam och Centrum för Klinisk Forskning i Dalarna. Men vi har nu sammanställt en första rapport med syfte att berörda aktörer ska kunna åtgärda det som brister. Myndigheten för Tillgängliga Medier har medfinansierat arbetet.
Projektbeskrivning

Rapporten i sin helhet

Samhällsinformation under coronapandemin_för alla, pdf, öppnar i ny flik

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning lättläst Samhällsinformation under coronapandemin för alla, pdf, öppnar i ny flik

Sammanfattning på teckenspråk