DataSmart, ett tillgängligt enkätverktyg

Tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och med finansiering av Vinnova ska vi utveckla ett tillgängligt enkätverktyg. Det övergripande syftet med ett smart och tillgängligt enkätverktyg är att öka möjligheter för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga och inkluderade i samhället.

DataSmart, länk till annan sida

Prioriteringsövning i Begripsam. Deltagare läser olika förslag på post-itlappar. Foto