Diplomerat digital – från it-osäker till säker på it

Projektet kommer att erbjuda utbildning för medlemmar i RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa. Utbildningen, i form av studiecirklar, går ut på att lära sig mer om den digitala världen genom att prova på olika hjälpmedel. När utbildningen är genomförd får deltagaren ett diplom och blir Digitalt diplomerad. 

I första steget kommer vi att utbilda studiecirkelledare som kan hålla i studiecirklar med Begripsams metod. Studiecirkelledarna kommer att erbjuda studiecirklar om den digitala världen tillsammans med ABF. Deltagarna i studiecirkeln får tillgång till digitala lådor för att kunna prova olika smarta prylar.

  • Projektet kommer att ta fram en webbutbildning för självstudier..
  • Projektet kommer att kompetensutveckla bibliotekarier i bland annat Begripsams mötandebildning.

Samarbete

I samarbete med RSMH samt ABF.

Post- och telestyrelsen finansierar projektet. Projektet pågår 2019-01-31 – 2020-12-31

Logga Post-och telestyrelsen för utbildningsprojekt