12 december

Hjälp användaren att eventuella fel rätta!
Hur skrivs personnumret,
behöver hen ett bindestreck sätta?

Blir det tjatigt för användaren att få veta vartenda fel?

Ja
Nej
icon_07