13 december

Lucia är en varm och glädjespridande tradition.
Ett tips är att också göra dina e-tjänster med varm och hjälpsam ton.

Då gör fler rätt – och vill fylla i
och både du och användaren undviker att hamna i onödigt bryderi.

DigiKogs rekommendation 3
Förebygg fel och rätta till fel

 

 

 

icon_01