15 december

När ett formulär är ifyllt vill användaren allting se,
så att alla viktiga detaljer finns med.

Bör användaren få se en sammanställning av alla uppgifter?

Ja
Nej
icon_03