21 december

När användaren med ett formulär är klar
behövs ett tydligt besked som svar
så att hen blir trygg – och kanske ett lyckoskutt tar!

Är det viktigt att återkoppla till användaren när ett formulär är färdigifyllt?

Ja
Nej
icon_01