22 december

Ett formulär med rutor lite här och där
kan orsaka att användaren missar något
och kanske i förtvivlan svär!

Är det bra att ifyllnadsrutorna i formulär ligger i en rad under varandra?

Ja
Nej
icon_07