Dyskalkyli eller svårigheter att hantera siffror – hur fungerar det på din arbetsplats?

Vi har tagit fram en enkät som vänder sig till dig som upplever svårigheter med att räkna eller hantera siffror i ditt arbete. Du kanske har diagnosen dyskalkyli. Eller misstänker att du borde ha den diagnosen. Eller så upplever du bara svårigheter just när det handlar om siffror.

Det finns väldigt lite undersökningar om hur arbetslivet fungerar för den som har matematik- och räknesvårigheter. Därför är den här undersökningen viktig. Undersökningen genomförs av Dyslexiförbundet och Begripsam.

Tipsa gärna andra som du tycker borde vara med!

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om undersökningen eller om du vill ha hjälp med att svara på frågorna är du välkommen att kontakta:
Tommy Hagström
Telefon:  073 – 5919173
E-post: tommy.hagstrom@begripsam.com

Undersökning om dyskalkyli eller svårigheter med siffror, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik

Orden på jobbet, projekt med Dyslexiförbundet, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik