Dyskalkyli och räknesvårigheter i arbetslivet – rapport i projektet “Orden på jobbet”

Begripsam har på uppdrag av Dyslexiförbundet genomfört en undersökning om dyskalkyli och räknesvårigheter. Arbetet har genomförts inom ramen för projektet Orden på jobbet, ett samarbete mellan Dyslexiförbundet, Begripsam, Kommunal, IF Metall och Transportarbetarförbundet.

I korthet, vad har vi hittat:

  • Det finns mycket lite forskning på dyskalkyli i arbetslivet.
  • Efter skolan får man ingen strukturerad hjälp att hantera sina svårigheter på arbetet.
  • Många skäms för sina svårigheter och berättar inte om dem.
  • Förutom kalkylator finns få hjälpmedel och 72% svarar att de inte har några hjälpmedel.
  • 58% har svårt att få sifferkunskaper att fastna
  • 52% räknar även små tal på fingrarna
  • 48% har svårt att lägga ihop summor
  • 38% har svårt att lösa skriftliga problem
  • 30% har svårt att skilja höger och vänster

Rapporten “Dyskalkyli och räknesvårigheter i arbetslivet”, länk till pdf-dokument, öppnas i ny flik

Projektet “Orden på jobbet”, länk till Dyslexiförbundets webbplats, öppnas i ny flik