Många av deltagarna i undersökningen har ofta flera diagnoser, nedsättningar och svårigheter

En viktig slutsats från undersökningen är att en individ ofta har flera diagnoser, nedsättningar och svårigheter och att detta sammantaget ger försvårande effekter som är större än om man ser varje enskild diagnos, funktionsnedsättning eller svårighet för sig.

I vårt frågeunderlag finns drygt 30 variabler som har att göra med diagnoser, funktionsnedsättningar och svårigheter. Dessutom har deltagarna i undersökningen kunnat skriva in ytterligare varianter som fritext.

Det är ytterst ovanligt att någon bara sätter ett kryss. Istället markerar deltagarna i undersökningen kombinationer av svårigheter/funktionsnedsättningar och ofta även kombinationer av flera diagnoser. Deltagarna har kryssat allt ifrån noll upp till 17 olika diagnoser och eller svårigheter.

Detta gör att de upplevda svårigheterna när det gäller internet, smarta telefoner, datorer och surfplattor tycks eskalera. Här blir 1 + 1 = 3 så att säga. Dessa kombinationseffekter är troligen ofta förbisedda då det är vanligt att man har fokus på en diagnos i taget men i vårt material är det vanligt att deltagarna markerar flera alternativ.

Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, huvudrapport, länk till pdf-fil, öppnas i ny flik

Samtliga rapporter i undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, länk till annan sida

Deltagare i en workshop tittar på en whiteboard med post-ot-lappar.