Energimätaren – ett verktyg för att mäta kognitiv belastning i digitala miljöer

Projektet ska utveckla ett digitalt mätverktyg för att mäta, visualisera och beräkna den kognitiva belastning som orsakas av bristande utformning av digitala gränssnitt. Mätverktyget har redan testats som en prototyp på papper och är nu redo att överföras till en digital version.

Syftet med mätverktyget är det ska kunna användas för att utvärdera vad i en design som skapar hög respektive låg kognitiv belastning.

Detta blir det första mätverktyget som kan visualisera upplevd kognitiv belastning.

Samarbete

Region Dalarna och Centrum för klinisk forskning i Falun.

Projektet finansieras av Vinnova och pågår mellan 2020-04-30 till 2021-05-30.