Färre personer än befolkningen i helhet betalar sina räkningar på internet

172 personer, motsvarande 22 %, använder inte internet för att betala sina räkningar (4 % av befolkningen betalar inte räkningar via internet).

Vi vet via kvalitativa studier vi gjort bland annat tillsammans med Riksförbundet Mental och Social Hälsa, RSMH, att många av deras medlemmar betalar sina räkningar ”över disk” hos till exempel tobakshandlare. Det är ett mycket dyrt sätt att betala sina räkningar. Vissa av individerna som inte själv använder internet för att betala räkningar kan vara beroende av hjälp från anhöriga eller vänner som hjälper dem.

Vad kännetecknar dessa individer:

  • 32 % av personerna med utvecklingsstörning betalar inte sina räkningar via nätet.
  • Bara 32 % av personerna i denna grupp har någonsin e-handlat (mot 90 % i befolkningen)
  • 20 % känner sig inte delaktiga i det digitala samhället (mot 6 % i befolkningen)
  • 34 % har inte smart telefon, 25 % har inte tillgång till dator hemma, 49 % har inte surfplatta
  • 35 % har gymnasieutbildning eller högre

Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, samtliga rapporter, länk till annan sida

 

Stapeldiagram över hur olika grupper använder internter för att betala sina räkningar.