Några medlemmar i föreningen Begripsam.Föreningen Begripsam

Föreningen Begripsam bildades i anslutning till att projektet Begripsam tog slut.

Föreningen har med egna medel och med stöd från Post- och Telestyrelsen och SKA-rådet arbetat vidare med bland annat en ny standard för kognitiv tillgänglighet.

I övrigt finansieras verksamheten med workshops för kunder och organisationer i samband med medlemsträffar, fyra gånger per år.

Vi arbetar tillsammans med bland andra Skatteverket, Försäkringskassan, Myndigheten för tillgängliga medier och flera projekt från Post- och telestyrelsens innovationstävling ”Arbetsmarknad för alla” .

Deltagarna från projektet är numera medlemmar i föreningen.

Tillsammans har vi utvecklat metoder så att personer som vanligtvis har svårt att vara delaktiga ska kunna delta. Framför allt arbetar vi med intermediatorer och intermedierande teknik. På det sättet kan vi ge ett mänskligt och/eller tekniskt stöd till de som behöver det.

 

Aktuella projekt

Styrelse 2021

Joakim Uppsäll-Sjögren, ordförande
Simon Sjöholm, kassör
Peder Johansson
Hussein Mohammed Ali
Viktor Lundqvist
Malin Nilsson
Malin Lucchesi

Föreningens organisationsnummer är 802502–5373.

Kontakt

Du når föreningen på foreningen@begripsam.se

Fakturaadress

Post:
Föreningen Begripsam
FE 1364 Scancloud
SE-831 90 Östersund

PDF-faktura via mail:
efakt.begripsam@pdf.scancloud.se

Bakgrund

Projektet Begripsam var ett treårigt projekt finansierat av Arvsfonden. Projektet drevs av Dyslexiförbundet, Riksförbundet FUB samt Autism- och Aspergerförbundet. Under projekttiden arbetade deltagarna bland annat med att ta fram en ny standard för kognitiv tillgänglighet. Det arbetet fortsätter både föreningen och Begripsam AB med.

Standarden finns att köpa, med svensk översättning:

Kognitiv tillgänglighet – Del 1: Allmänna riktlinjer (ISO 21801-1:2020, IDT), länk till annan webbplats, öppnar ny flik

Fungerande medier, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik

 

SIS - Standard developer 2021