DigiKog:s logotype, ett huvud med kugghjul i bakhuvudet Projekt DigiKog – Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster

Inom Digikog utvecklar vi metoder för att implementera den nya ISO-standarden ISO 21801-1: Cognitive Accessibility – Part 1: General Guidelines.
Vårt utvecklingsarbete utgår bland annat från
  • konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • universell utformning
  • etablerade principer för tillgänglighet.

Öka kännedom om standarden

En viktig del i DigiKog är att öka kännedomen om standarden. Vi vill nå personer med funktionsnedsättning samt ideella, offentliga och kommersiella aktörer, både beställare och leverantörer av varor och tjänster. Tillsammans ska vi ta fram verktyg för att använda standarden.
Vi ska testa digitala produkter och tjänster och utforma krav. Arbetet sker bland annat genom utbildningar och workshops. Resultatet presenteras i illustrerade handledningar och filmer. 

Allt material som tas fram är gratis

Standarden översätts till svenska och material om standarden, hur den kan tolkas, testas och tillämpas görs fritt tillgängligt för alla. 

Allt material kommer att finnas här, på föreningen Begripsams webbplats.

Materialet  är gratis att använda.

DigiKog finansieras av Arvsfonden.

För mer information om DigiKog

Kontakta projektledare Kerstin Ivarson Ahlstrand
E-post: kerstin.ahlstrand@begripsam.se
Telefon: 
073-230 00 81