Ett av projekt DigiKog:s syften är att utveckla metoder för att implementera den nya ISO-standarden ISO 21801-1: Cognitive Accessibility – Part 1: General Guidelines.

En metod är att genom workshops lära oss mer om hur användare upplever olika tjänster, webbplatser, eller specifika testobjekt, utifrån de kognitiva krav som finns i standarden.

Genom dessa workshops utformar vi sedan rekommendationer för hur designers och producenter bör arbeta.

Under projekttiden ska vi bland annat ta fram rekommendationer för

  • e-tjänster, blanketter och formulär
  • uppläsande hjälpmedel
  • sökfunktioner.

 

E-tjänster, blanketter och formulär

Rekommendationer e-tjänster, blanketter och formulär_pdf, öppnar i ny flik

Arvsfondens logotyp