Rekommendationer för tillgängliga e-tjänster, blanketter och formulär

Hushåll med användarens energi

Enbart tanken på att fylla i ett formulär eller en blankett kan kännas jobbig för många av oss.
Och många människor beskriver e-tjänster, blanketter och formulär som något som ”suger energi”. Exempelvis:

  • Att plocka fram uppgifter ur minnet kan vara påfrestande.
  • Att plocka fram uppgifter från pärmar, andra e-tjänster eller andra myndigheter kan vara påfrestande.
  • Att veta att man har en begränsad ork för att fylla i saker och interagera med en digital tjänst kan skapa stor stress redan i förväg.
  • Att tänka på vad som kan hända om det blir fel skapar också stress.

 

När användarens energi är förbrukad kan tre saker hända:

  1. Användaren ger upp redan innan hen börjat.
  2. Användaren avslutar inte formuläret eller blanketten.
  3. Användaren börjar göra fel, fyller i ofullständiga uppgifter, blandar ihop saker och skickar in information som inte är korrekt.

Att hushålla med användarens energi handlar om att nyttja användarens tid rätt. Ju längre tid det tar att fylla i sina uppgifter desto fler kommer att misslyckas och göra fel.

Det handlar också om att minska den kognitiva belastningen. Ju enklare formulär desto större är chansen att många klarar av uppgiften.

Det här är våra rekommendationer för att hushålla med användarens energi:

1. Undvik oavsiktliga distraktioner och reaktioner

Varför:
Allt visuellt, alla ljud eller taktila intryck kan dra till sig användarens uppmärksamhet. Om avsikten är att fokus ska vara på något annat så blir sådana objekt distraherande. Att något uppfattas som ologiskt kan också vara en distraktion. Ett exempel är om du publicerar en text och en bild som inte hänger ihop. Då kan användaren börja fundera på om det finns en koppling eller bli störd av att det är ologiskt.

Hur:
Välj en enkel och minimalistisk design.

2. Skapa förutsägbarhet och igenkänning

Varför:
Användaren är hjälpt av att kunna basera användningen av ett nytt formulär på kunskaper från att ha använt ett annat. Det minimerar momentet av inlärning och bygger istället på igenkänning, som är mindre energikrävande.

Hur:
Erbjuder din organisation flera olika e-tjänster, blanketter och formulär är det viktigt att de är så lika som möjligt.

Det gäller framförallt den grundläggande logiken och de grundläggande koncepten.

 

Helst ska era tjänster vara bekanta och igenkännbara även från helt andra aktörers e-tjänster, blanketter och formulär.

Blanketter bör vara likadana oavsett om de är digitala eller på papper.

3. Fråga bara det du behöver veta

Varför:

Många användare har begränsad energi att ta sig igenom ett långt formulär med mycket (onödig) text.

Hur:
Ett formulär eller en blankett ska enbart be användaren om information som verkligen behövs.
Granska därför kritiskt – vilka uppgifter behöver du egentligen från användaren?

 

Tips! Lägg till en fritextruta. Då kan användaren själv fylla i det hen vill berätta.

 

4. Återanvänd information du redan har

Varför:
Många användare har begränsad energi att ta sig igenom ett långt formulär med mycket (onödig) text. Har du redan informationen ska du inte be om den igen.

Hur:
Visa de uppgifter du har och fråga användaren om de uppgifterna fortfarande är korrekta.

 

5. Hämta information från andra system

Varför:
Det är oftast enklare för användaren att godkänna att du hämtar informationen som redan finns i andra system istället för att användaren ska ta reda på informationen och skriva in den i ditt formulär.

Hur:
Finns det någon annan som kan ha den information du behöver?

Är det inte möjligt för ditt system att hämta information från andra system måste du i detalj berätta för användaren var informationen kan finnas.

Arvsfondens logotyp