Underlätta att klara uppgiften

Det finns en hel del faktorer som påverkar med vilken framgång användaren klarar att fylla i ett formulär eller en tjänst. Här är våra rekommendationer för att underlätta för användaren att klara sin uppgift:

Undvik timeout-regler

Varför:
Av olika anledningar kan det finnas tidsgränser i digitala tjänster. För vissa användare är vetskapen om att det finns tidsgränser stressande.

För användare som behöver ta pauser för att orka med att fylla i ett formulär kommer tidsgränsen att utlösas innan de är färdiga.

 

Ett grundläggande problem med många tjänster är att de är kodade så att alla användare har lika lång tid på sig. I tjänsten sätts en tid som man tror att de flesta klarar av, ofta utifrån vad man betraktar som normal tidsåtgång.

 

Hur:
Det finns olika sätt att göra detta, men först av allt;
fundera över om du verkligen behöver tidsgränser?

 1. Informera om att du har en tidsgräns.
 2. Ge användare möjlighet att själva ställa in tiden i tjänsten.
 3. Göra det möjligt för användaren att förlänga den pågående sessionen, via en dialog med systemet.Men informera i så fall om tänkbara risker med detta. Det kan dels vara en säkerhetsrisk att lämna sitt formulär öppet så att andra kan se uppgifterna. Men det kan också vara så att användaren kan ha gått ifrån gränssnittet för att vila och återhämta kraft och ser då inte denna dialog.

 

 1. Visa inte att det finns en tidsregel. Istället kan den informationen visas enbart för de användare som börjar närma sig tidsregeln.

Låt användaren få spara

Varför:
Är det många frågor att fylla i spelar det inte någon roll hur enkel tjänsten är, alla klarar inte av att fylla i allt i ett svep. Därför behöver användaren få möjlighet att spara sina uppgifter och ta en paus.

Hur:
Gör det möjligt för användaren att spara sina uppgifter.

Låt användaren få pausa

Varför:
Innehåller tjänsten många frågor spelar det inte någon roll hur bra den är, alla klarar inte av att fylla i allt i ett svep.

 

Hur:
Gör det möjligt för användaren att ta en paus.

 

Låt användaren få överblicka uppgifterna under tiden hen fyller i dem

Varför:
För många människor är det viktigt att få en överblick över uppgifterna under tiden de fyller i en tjänst. Känslan av kontroll skapar självförtroende och motivation att gå vidare.

Hur:

Ge användaren svar på

 • vad som ska göras
 • hur mycket tid och energi det verkar krävas
 • hur långt har hen kommit
 • hur mycket är det kvar

Låt användaren få överblicka och ändra innan hen skickar in sina uppgifter

Varför:
För många användare skapar det oro att inte få se helheten av de uppgifter som hen har fyllt i.

 

Hur:
Ge användaren möjlighet att läsa igenom och vid behov korrigera samtliga uppgifter innan de skickas in.

 

Men skicka inte tillbaka användaren till det steg i en tjänst där det blivit fel. Tvinga heller inte användaren att backa tillbaka stegvis.

Återkoppla att arbetet är klart

Varför:
Det är viktigt att användaren får bekräftelse på att uppgiften är slutförd. Det skapar en positiv känsla och en trygghet i att hen har gjort rätt.

 

Hur:
Ge användaren en tydlig och bra återkoppling på att uppgiften är avslutad och att allt gick bra.

 

Ibland behövs också bekräftelser mitt i flödet, så att användaren förstår att hen gör rätt.

 

Om det är relevant, återkoppla också gärna

 • beräknad svarstid
 • kontaktperson vid frågor
 • kontaktuppgifter
Arvsfondens logotyp